Επικαιρότητα

Εμείς δεν μένουμε ούτε σε ευχολόγια, ούτε σε αφορισμούς. Θα επαναφέρουμε την κανονικότητα στην αγορά εργασίας, τονίζει η Αναπληρώτρια Υπουργός απασχόλησης
Την πριμοδότηση επιχειρήσεων - μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα- για την μετατροπή των θέσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρη απασχόληση ανακοίνωσε από του βήματος της βουλής κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης η Αναπληρώτρια Υπουργός Ράνια Αντωνοπούλου. Όπως ανέφερε το συγκεκριμένο πρόγραμμα που βρίσκεται ήδη στη φάση της επεξεργασίας θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2018.
Η κ. Αντωνοπούλου αναφερόμενη στην κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας ανέφερε ότι «Εμείς δεν μένουμε ούτε σε ευχολόγια, ούτε σε αφορισμούς. Θα επαναφέρουμε την κανονικότητα στην αγορά εργασίας μέσα από δίκαιη ανάπτυξη, μέσα από τους εντατικούς ελέγχους του ΣΕΠΕ, μέσα από την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας». Σχετικά με τα προγράμματα ανεργίας που είναι σε εξέλιξη τόνισε ότι «όλα μας τα προγράμματα επιδότησης θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αφορούν πλήρη απασχόληση, διατηρώντας παράλληλα τις ασφαλιστικές δικλείδες που δεν επιτρέπουν να γίνεται υποκατάσταση εργασίας. Παράλληλα, ωστόσο, με την τόνωση της προσφοράς εργασίας από τον ιδιωτικό τομέα, εξακολουθούμε να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στον σκληρό πυρήνα της ανεργίας, που είναι οι μακροχρόνια άνεργοι».
Η Αναπληρώτρια Υπουργός χαρακτήρισε την μείωσης της ανεργίας επι ημερών διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ ως «αδιαμφισβήτητο γεγονός», επισημαίνοντας ότι : «Από 26,5% το 2014, σήμερα είναι στο 20,1%, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η εκτίμησή μας είναι ότι στα τέλη του 2018 θα πέσει κάτω από το 20%. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας όμως οι 5,5 - 6 μονάδες μείωσης είναι πολύ σημαντικές για τους 260.000 ανέργους που βρήκαν μια θέση εργασίας τα τελευταία 2,5 χρόνια».

πηγή: news247.gr

Κατηγορία Επικαιρότητα
Διαβάστε περισσότερα...

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι για το νέο πρόγραμμα
Ξεκινά από αύριο στις 10 το πρωί η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους - θύλακες υψηλής ανεργίας.
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα μπορούν μέχρι και την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 12 η μεσημβρινή να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τα χρήματα που αντιστοιχούν σε κάθε άνεργο που θα προσληφθεί
Ο Ο.Α.Ε.Δ. καταβάλλει το μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές. Το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί:
α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και
β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερο από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους κάτω των 25 ετών κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών, που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις.

Στην περίπτωση που η συμμετοχή στο πρόγραμμα λαμβάνει χώρα σε όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα, κάθε ωφελούμενος ασφαλίζεται και λαμβάνει αμοιβή/ενίσχυση για 25 ημέρες και συγκεκριμένα 495,25 ευρώ όσοι είναι άνω των 25 ετών και 431,75 ευρώ όσοι είναι κάτω των 25 ετών.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
- εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα,
- εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
- εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Ποια είναι τα κριτήρια μοριοδότησης των ανέργων
Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:
1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
5. Ηλικία
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων
7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
8. Εντοπιότητα, βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου
9. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελούμενων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).
Η δράση της κατάρτισης θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελούμενων. Οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη δράση της κατάρτισης θα απασχολούνται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία ημέρα, την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε εβδομάδας. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει μετά τον 2 ο μήνα υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε ημέρες της εβδομάδας. Αναφορικά με τη συμβουλευτική, θα προσφέρονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ δύο υποχρεωτικές συνεδρίες (συμβουλευτικών υπηρεσιών) στους ωφελούμενους, κατά την είσοδο και την έξοδό τους στο πρόγραμμα.

Που γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Νο 16/2017 και μέχρι τρεις Επιβλέποντες Φορείς. Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Οι 34 Δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
1. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
2. ΑΙΓΑΛΕΩ
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
4. ΑΧΑΡΝΩΝ
5. ΒΕΡΟΙΑΣ
6. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
7. ΔΕΛΤΑ
8. ΔΡΑΜΑΣ
9. ΗΛΙΔΑΣ
10. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11. ΙΛΙΟΥ
12. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
13. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
14. ΚΙΛΚΙΣ
15. ΚΟΖΑΝΗΣ
16. ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
17. ΛΑΓΚΑΔΑ
18. ΛΑΜΙΕΩΝ
19. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
20. ΛΕΒΑΔΕΩΝ
21. ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22. ΝΑΟΥΣΑΣ
23. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
24. ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
25. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ
26. ΞΑΝΘΗΣ
27. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
28. ΠΑΤΡΕΩΝ
29. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
30. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
31. ΠΥΡΓΟΥ
32. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
33. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
34. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

πηγή: news247.gr

Κατηγορία Επικαιρότητα
Διαβάστε περισσότερα...

Τα τρέχοντα επίπεδα των δεικτών το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2017 προοιωνίζουν ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2% ή υψηλότερο, το 4ο τρίμηνο του 2017
Με ρυθμό ανάπτυξης 1,50% και «ώθηση» κατά 0,50% για το 2018, κλείνει η χρονιά, σύμφωνα με σημερινή μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, στην οποία διαπιστώνεται ότι το τελευταίο τρίμηνο του έτους «τρέχει» με ρυθμό 2%.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, διαπιστώνεται πρωταγωνιστικός ρόλος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος αντανακλάται στην αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας κατά 1,7% ετησίως το 3ο τρίμηνο – η καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας – με τη βιομηχανία, το εμπόριο, τις μεταφορές και την παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με τον τουρισμό να αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις.
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Εθνικής, η διαφαινόμενη έγκαιρη ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης – η ταχύτερη που έχει επιτευχθεί κατά την εφαρμογή του 3ου προγράμματος – αναμένεται να δράσει υποστηρικτικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια, όπως καταδεικνύει και η εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια, όπου οι περιπτώσεις έγκαιρης ολοκλήρωσης αξιολογήσεων συνοδεύονταν από βελτίωση της εμπιστοσύνης και συγκράτηση της υφεσιακής δυναμικής.
«Η περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η σταδιακή ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης αναμένεται, μαζί με την επιτάχυνση της δημόσιας επενδυτικής δραστηριότητας, να δώσουν σημαντική ώθηση στο ρυθμό ανάπτυξης τα επόμενα τρίμηνα» αναφέρεται σχετικά.
Όπως σημειώνει η μελέτη, τα τρέχοντα επίπεδα των εν λόγω δεικτών το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2017 προοιωνίζουν ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2% ή υψηλότερο, το 4ο τρίμηνο του 2017, που θα φέρει τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πλησίον του 1,5%, ετησίως, για το σύνολο του 2017.
Παράλληλα, τονίζει ότι η ανωτέρω δυναμική στο 4ο τρίμηνο 2017 εκτιμάται ότι προσδίδει αναπτυξιακή ώθηση τουλάχιστον 0,5%, ετησίως, στο μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για το 2018 (positive carry) μετά από μία δεκαετία αρνητικών επιδράσεων.

Πετάει το γ´ τρίμηνο
Σε σχέση με την πορεία της οικονομίας έως σήμερα, η Εθνική Τράπεζα σημειώνει ότι η αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3% ετησίως στο 3ο τρίμηνο του 2017 (+0,3% σε εποχικά διορθωμένη τριμηνιαία βάση) για 3ο συνεχές τρίμηνο, επιβεβαιώνει ότι η οικονομική δραστηριότητα έχει εισέλθει σε φάση ανάκαμψης μετά από μία σχεδόν δεκαετία ύφεσης που διακόπηκε, προσωρινά μόνο, το 2014.
Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση από το 2006. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Δ/νσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, οι τάσεις του 3ου τριμήνου μπορούν να εξηγηθούν καλύτερα εξετάζοντας το ΑΕΠ από την πλευρά της παραγωγής και της διάρθρωσης του εισοδήματος των τομέων που το απαρτίζουν.
Πράγματι, τα στοιχεία της παραγωγής αποτυπώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος αντανακλάται στην αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας κατά 1,7% ετησίως το 3ο τρίμηνο – η καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας – με τη βιομηχανία, το εμπόριο, τις μεταφορές και την παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με τον τουρισμό να αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις.
Αντιστοίχως, η ετήσια αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας προ φόρων, όπως προσεγγίζεται από το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και το μικτό επιχειρηματικό εισόδημα που παράγει η οικονομία – κατά 1,3% ετησίως το 9μηνο και κατά 1,4% ετησίως το 3ο τρίμηνο του 2017, σημειώνοντας αύξηση τέτοιας κλίμακας στο 9μηνο για πρώτη φορά από το 2008 – πιστοποιεί τη θετική δυναμική που αναπτύσσει το πιο ανταγωνιστικό τμήμα του επιχειρηματικού τομέα μετά από μια πολυετή διαδικασία επώδυνων αναδιαρθρώσεων.
Οι ανωτέρω τάσεις επεξηγούν σε σημαντικό βαθμό και τη φαινομενικά ιδιόμορφη διάρθρωση της αύξησης του ΑΕΠ από το σκέλος της δαπάνης, όπου οι επιχειρήσεις αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα, κυρίως, μέσω της συσσώρευσης αποθεμάτων.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η καθαρή συσσώρευση αποθεμάτων πρόσθεσε 2,2 ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας την τάση των επιχειρήσεων να αναπληρώσουν την απομείωση των αποθεμάτων από την ανάκαμψη της ζήτησης στο 1ο εξάμηνο του 2017, που τροφοδοτήθηκε και από την αυξανόμενη δυναμική του τουρισμού (ετήσια αύξηση εισπράξεων 7,4% στο πρώτο 6μηνο του 2017 και 12,6% στο 3ο τρίμηνο του 2017).
Οι επιχειρήσεις δεν αρκέστηκαν σε αυτό αλλά επαύξησαν το επίπεδο των αποθεμάτων τους, βασιζόμενες στην περαιτέρω αύξηση των παραγγελιών και των προσδοκιών ζήτησης για το 2ο εξάμηνο του 2017, όπως αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, και στις σχετικές έρευνες εμπιστοσύνης, κυρίως, στο μεταποιητικό τομέα (συστατικά δείκτη υπευθύνων προμηθειών στη μεταποίηση, καθώς και κλαδικοί δείκτες ΙΟΒΕ, Ευρ. Επιτροπής).

Σταθεροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης
Ωστόσο, η εγχώρια ζήτηση απώλεσε δυναμική το 3ο τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας τη σταθεροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης το 3ο τρίμηνο του 2017 (0,0% σε ετήσια βάση), μετά από αύξηση 0,9% ετησίως το εξάμηνο του 2017 – υπό το βάρος της αυξανόμενης δημοσιονομικής επιβάρυνσης, σε ταμειακή βάση – αλλά και τη συρρίκνωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 8,5% ετησίως την ίδια περίοδο.
Για την τελευταία, καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η καθυστέρηση στην υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που παρατηρήθηκε στο 3ο τρίμηνο του 2017 (υστέρηση εκταμιεύσεων της τάξης του 1,1% του τριμηνιαίου ΑΕΠ συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016), που αντιστοιχεί σε μείωση 10% των συνολικών επενδύσεων στο συγκεκριμένο τρίμηνο.
Ωστόσο, η επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων αναμένεται να παράσχει σημαντική ώθηση που θα προσεγγίσει το 3% του τριμηνιαίου ΑΕΠ το 4ο τρίμηνο του 2017. Επίσης, οι επιχειρηματικές επενδύσεις σε εξοπλισμό ήταν σχετικά σταθερές το 3ο τρίμηνο 2017.
Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί πως στο 9μηνο 2017, οι εν λόγω επενδύσεις, που αποτελούν βασικό προσδιοριστικό παράγοντα των επιχειρηματικών τάσεων, αυξήθηκαν κατά 17,4% ετησίως.
Έντονα αρνητική για την επίδοση του 3ου τριμήνου του 2017 ήταν η επίδραση από την αύξηση των εισαγωγών κατά 9,3% σε ετήσια βάση, η οποία συρρίκνωσε την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, αντισταθμίζοντας τη θετική συνεισφορά από την αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, που ανήλθε στις 2,4 ποσοστιαίες μονάδες την ίδια περίοδο.
Ωστόσο, η αύξηση των εισαγωγών οφείλεται, σχεδόν αποκλειστικά, στις εισαγωγές πρώτων υλών και καυσίμων που αντανακλούν ουσιαστικά την προαναφερόμενη αύξηση των αποθεμάτων και αναμένεται να μεταφραστούν σε αύξηση της παραγωγής τα επόμενα τρίμηνα.

πηγή: news247.gr

Κατηγορία Επικαιρότητα
Διαβάστε περισσότερα...

Τόνωση της καταναλωτικής δαπάνης και της ψυχολογίας της αγοράς αναμένει η ΕΣΕΕ κατά την εορταστική περίοδο
Ποσό 1,59 δισ.ευρώ θα "πέσει" στην αγορά από το δώρο των Χριστουγέννων εκτιμά η ΕΣΕΕ. Συγκεκριμένα, με εγκύκλιό της προς τους Εμπορικούς Συλλόγους όλης της χώρας και τις Ομοσπονδίες τους, η ΕΣΕΕ ενημέρωσε τον εμπορικό κόσμο της χώρας για την καταβολή του Δώρου των Χριστουγέννων και για θέματα ωραρίου των εργαζομένων μέσα στις γιορτές. Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εγκυκλίου έχει ως ακολούθως:
"Με την παρούσα και για λόγους γενικότερου προγραμματισμού των επερχόμενων εορτών, σας υπενθυμίζουμε ότι μία από τις κύριες οικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, αν όχι η κυριότερη αυτήν την εποχή, είναι η μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου καταβολή στους εργαζόμενούς σας του δώρου των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη, δικαιούνται δώρο. Για τον σχετικό υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή καθ’ όλη την ως άνω χρονική περίοδο, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με 1 μηνιαίο μισθό. Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι/ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια). Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου.
Όπως είναι αυτονόητο, είναι ευτύχημα που υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας και δίνει ακόμη το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενούς του, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία επιπλέον πηγή ρευστότητας για την αγορά τις γιορτές και να τονώνεται κάπως η αγοραστική κίνηση. Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ, οι πόροι που θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία από τη χορήγηση του χριστουγεννιάτικου δώρου υπολογίζονται στα 1,59 δις €, τονώνοντας ουσιαστικά την καταναλωτική δαπάνη και την ψυχολογία της Αγοράς. Παράλληλα με την αναθέρμανση της πραγματικής οικονομίας επιτυγχάνεται και η βελτίωση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς πέραν των καθαρών αποδοχών των μισθωτών καταβάλλονται σημαντικές εισφορές τόσο από τους εργαζομένους όσο και από τους εργοδότες. Οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις από τη βελτιωμένη ρευστότητα θα ωφελήσουν και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, από τη στιγμή που μέρος του επιπλέον εισοδήματος των καταναλωτών θα επιστρέψει, εξαιτίας των αυξημένων πωλήσεων, στα ταμεία τους".

πηγή: news247.gr

Κατηγορία Επικαιρότητα
Διαβάστε περισσότερα...

Παρά την φορολογική κόπωση που δείχνουν τα στοιχεία του Οκτωβρίου η ΑΑΔΕ ενισχύει από το 2018 το οπλοστάσιο της για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
Αυτόματες κατασχέσεις, ρυθμίσεις οφειλών το πολύ μέχρι 12 δόσεις και στο βάθος ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα κάνουν πολύ δύσκολή τη ζωή όσων δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Στην τεχνική συμφωνία με τους θεσμούς η ΑΑΔΕ έχει δεσμευτεί κατ αρχήν να μην «ξεχνάει» χρέη έστω και αν αυτά αφορούν ποσά λίγων ευρώ. Θα πρέπει δηλαδή να συνεχίσει να ενημερώνει τους φορολογούμενους ακόμη και για μικρές οφειλές και να ενθαρρύνει την εξόφλησή τους.
Επίσης με βάση την συμφωνία με τους θεσμούς η ΑΑΔΕ έχει δεσμευτεί :
- Μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου να έχει εγκαταστήσει ειδικό λογισμικό το οποίο θα εξασφαλίζει ότι με μια κίνηση κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών πάνω από 500 ευρώ.
- Να μην προχωρήσει σε καμία νέα ρύθμιση η αμνήστευση χρεών προς την εφορία και να μην δώσει παράταση των ήδη υφιστάμενων μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων (π.χ των 100 δόσεων που ξεκίνησε το 2015). Αυτό σημαίνει ότι η μοναδική διέξοδος που θα έχει κάποιος αν έχει αποδεδειγμένα οικονομική αδυναμία να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις θα είναι η λεγόμενη «πάγια» ρύθμιση των 12 έως 24 δόσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση των 100 δόσεων από 1/1/2018 θα χάνεται ακόμη και για μια μέρα καθυστέρησης πληρωμής κάποιας δόσης χωρίς το δικαίωμα επανένταξης αφού η ρύθμιση έχει καταργηθεί με νόμο.
Αντιστοίχως, οι ρυθμίσεις των 12 έως 24 δόσεων χάνονται εάν ο φορολογούμενος δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, ή δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης
- Από τον Μάρτιο του 2018 να περνά από ακτινογραφία σε τακτά χρονικά διαστήματα φυσικά πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται ως κατά το νόμο υπεύθυνα για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν οφειλές στις εφορία.

Στα όπλα της ΑΑΔΕ θα προστεθεί σύντομα μέσα στο 2018 και η πλατφόρμα για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς αντίστοιχη αυτής που έχει συσταθεί και λειτουργεί για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τράπεζες και άλλους ιδιώτες. Σε περίπτωση πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας είναι σαφές από το 2016 ότι θα λαμβάνεται υπόψιν η εμπορική του αξία και το τίμημα θα αφαιρείται από τις οφειλές του υπόχρεου
Εισπράξεις 4,47 δις ευρώ από κατασχέσεις
Την ίδια ώρα ήδη 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι έχουν υποστεί κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή είναι στην διαδικασία κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας. Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι μέχρι στιγμής από τις κατασχέσεις το δημόσιο έχει συγκεντρώσει έσοδα συνολικού ύψους 4,47 δις ευρώ μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου.
Πιθανοί … επόμενοι θα είναι το 1,7 εκατομμύριο που η οφειλή τους στην εφορία είναι πάνω από 500 ευρώ και άρα, με βάση το νόμο, η ΑΑΔΕ μπορεί να προχωρήσει σε αναγκαστικά μέτρα σε βάρος τους.
Την ίδια ώρα όμως η φορολογική κόπωση επιχειρήσεων και νοικοκυριών είναι πλέον φανερή: Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τραβούν την ανηφόρα έχοντας φτάσει για το 10μηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου τα 10,44 δις ευρώ πράγμα που σημαίνει ότι συνεχίζουν να αυξάνονται με ένα μέσο ρυθμό περίπου 1 δις ευρώ μήνα από την αρχή του χρόνου ενώ το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών αναμένεται να σπάσει το ψυχολογικό όριο των 100 δις ευρώ με τα στοιχεία του Νοεμβρίου και θα είναι λίγο παραπάνω στο τέλος του χρόνου.

πηγή: news247.gr

Κατηγορία Επικαιρότητα
Διαβάστε περισσότερα...

Δύο ακόμη διακρίσεις για τις πολυτελείς κατοικίες Navarino Residences, που αναδεικνύουν τον προορισμό και τα ξενοδοχεία ανάμεσα στα κορυφαία παγκοσμίως
Η τεράστια επένδυση της Costa Navarino στη Μεσσηνία, διακρίνεται διεθνώς όχι μόνο σε επίπεδο φιλοξενίας αλλά και για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη. Πρόσφατα, οι υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές υποδομές, διακρίθηκαν σε τρεις διεθνώς αναγνωρισμένους θεσμούς.
Οι ιδιωτικές κατοικίες προς πώληση, Navarino Residences, βραβεύθηκαν ως «Best International Residential Development» στα International Property Awards 2017, στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου στο Λονδίνο. Ένα διεθνές, ανεξάρτητο πάνελ 70 εκπροσώπων από τον κλάδο των ακινήτων, ανέδειξε τα καλύτερα έργα από όλο τον κόσμο.
Η αξιολόγηση βασίστηκε σε κριτήρια όπως ο σχεδιασμός, η ποιότητα, οι υπηρεσίες, η καινοτομία και η πρωτοτυπία, καθώς η δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη. Τα Navarino Residences είχαν ήδη διακριθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως «Best Residential Development Europe».
Οι ιδιωτικές κατοικίες βρίσκονται σε μία από τις ομορφότερες παραθαλάσσιες τοποθεσίες της Μεσογείου. Το μέγεθός τους κυμαίνεται από 300τ.μ. έως 1.000τ.μ., σε οικόπεδα 1.500τ.μ. έως 3.000τ.μ.. Απέχοντας λίγα μόλις μέτρα από την παραλία, ή μέσα σε ελαιώνες, εγγυώνται ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, για πάντα. Οι ιδιοκτήτες απολαμβάνουν υπηρεσίες διαχείρισης υψηλού επιπέδου, σε συνδυασμό με άμεση πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του Navarino Dunes της Costa Navarino, όπως και στα γήπεδα γκολφ, καθιστώντας τα Navarino Residences μία ξεχωριστή εμπειρία.
Ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ, δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου: “Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτήν τη σημαντική διάκριση, που κατατάσσει τα Navarino Residences ανάμεσα στα καλύτερα projects του κλάδου. Το βραβείο ολοκληρώνει μια ιδιαίτερα πετυχημένη χρονιά για τις κατοικίες, με τις μισές της πρώτης φάσης του έργου να έχουν ήδη πωληθεί. Τα Navarino Residences αντιπροσωπεύουν πολλά περισσότερα από μια συλλογή κατοικιών – είναι ένας νέος τρόπος ζωής, τον οποίο αγκάλιασαν οι ιδιοκτήτες που αποφάσισαν να δημιουργήσουν εδώ ένα δεύτερο σπίτι για τις οικογένειές τους. Επέλεξαν τη φιλοσοφία και όσα προσφέρει η Costa Navarino, σε αυτό το μοναδικό μέρος”.
Μια ακόμη βράβευση για το The Romanos, A Luxury Collection Resort, συμβάλλει στην καθιέρωση της Costa Navarino ανάμεσα στους καλύτερους αειφόρους προορισμούς παγκοσμίως. Το The Romanos Resort βραβεύτηκε ως Green Hotel of the Year στα European Hospitality Awards 2017. Οι πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης, ο σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες και η δέσμευση στην προστασία του περιβάλλοντος, κέρδισαν το πάνελ των επαγγελματιών του κλάδου, που κάθε χρόνο αναδεικνύει τα καλύτερα ξενοδοχεία της Ευρώπης.
Πολλαπλές βραβεύσεις για τα ξενοδοχεία: The Romanos, A Luxury Collection Resort και, The Westin Resort Costa Navarino, επιφύλασσε και η τελετή απονομής των World Luxury Hotel Awards 2017 στην Ελβετία.
Το The Romanos Resort αναδείχθηκε ως το καλύτερο Luxury Coastal Hotel διεθνώς αλλά και ως το κορυφαίο Luxury Business Hotel της Ελλάδας. Παράλληλα, το The Westin Resort Costa Navarino ήρθε πρώτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην κατηγορία Luxury Spa Hotel, καθώς και πρώτο στη χώρα μας ως Luxury Wellness Hotel. Τα δύο ξενοδοχεία, με δωμάτια, σουίτες και βίλες εμπνευσμένες από τη Μεσσηνιακή αρχιτεκτονική, προσφέρουν μοναδική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στους ελαιώνες και στα γήπεδα γκολφ, σε συνδυασμό με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για κάθε εποχή του χρόνου.

πηγή: news247.gr

Κατηγορία Επικαιρότητα
Διαβάστε περισσότερα...
Copyright 2012 by Arcadia Press / Supported by I.C.T.Lab

Login or Register

LOG IN

fb iconLog in with Facebook

Register

User Registration