Εξαίρεση από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τις επισκευφές διώρυγα Κορίνθου

Εξαίρεση από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τις επισκευφές διώρυγα Κορίνθου

Αναρτήθηκε την Πέμπτη στη Διαύγεια από τα συναρμόδια υπουργεία Μεταφορών και Περιβάλλοντος, η απόφαση Εξαίρεσης από την υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης (παραγ. 2β άρθρο 1 του Ν. 4014/2011) του έργου επείγοντος χαρακτήρα: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ». 

Το έργο αφορά στην εκτέλεση τεχνικών έργων επείγοντος χαρακτήρα για την αποκατάσταση/επισκευή των ζημιών που προκλήθηκαν στο πρανές από την πλευρά της Πελοποννήσου της διώρυγας της Κορίνθου κατά την περίοδο μεταξύ 11/2020 και 2/2021 με αποκορύφωμα την 3/2/2021 όπου και επήλθε στο πρανές της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου κατάπτωση όγκου περί τα 15000 – 20000 m3. 

Ως αποτέλεσμα αυτών των διαδοχικών αστοχιών στην ευστάθεια του πρανούς της διώρυγας είναι η εν λόγω διώρυγα να παραμένει κλειστή και να μην είναι διαθέσιμος ο  συγκεκριμένος δίαυλος για τη ναυσιπλοΐα. Τα έργα που εξετάζονται στον φάκελο αφορούν σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και οριστική αποκατάσταση των προκληθέντων αστοχιών.

Η απόφαση αναλυτικά 

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί η ακόλουθη αλληλουχία των κύριων εργασιών
κατασκευής:

1. Ενίσχυση νότιου ακροβάθρου γέφυρας με πρόσθετους πασσάλους πέριξ υφισταμένου ακροβάθρου, στοιχεία σκυροδέματος σύνδεσης αυτών με υφιστάμενο ακρόβαθρο και κατασκευή ηλώσεων/αποστραγγίσεων από φορείο αναρτώμενο σε γερανό στο τμήμα των πρανών κάτω από την γέφυρα που δεν μπορεί να γίνει εκσκαφή απάλυνσης.
2. Εκσκαφές απάλυνσης των πρανών συνοδευόμενες από κατά τόπους εφαρμογές δηλώσεων, αποστραγγιστικών γεωτρήσεων, επιφανειακές διαμορφώσεις με μόνιμους δρόμους (ράμπες) κίνησης ακόμα και βαρεών οχημάτων και τα απαιτούμενα υδραυλικά έργα για τη διευθέτηση των επιφανειακών υδάτων.
3. Κατασκευή πρόσβασης από πυθμένα εκσκαφής δυτικά της γέφυρας προς Δυτικό Ανάχωμα, κατασκευή αναχώματος και στεγανοποίηση αυτού με κεντρικό διάφραγμααπό αλληλοτεμνόμενους άοπλους πασσάλους με πλαστικό σκυρόδεμα και τσιμεντενέσειςστα όρια των αναχωμάτων εν επαφή με τα υφιστάμενα πρανή της διώρυγας.
4. Κατασκευή ανατολικού αναχώματος με μεταφορά υλικών με πλωτά μέσα και στεγανοποίηση αυτού με κεντρικό διάφραγμα από αλληλοτεμνόμενους άοπλους
πασσάλους με πλαστικό σκυρόδεμα και τσιμεντενέσεις με μεταφορά των αντίστοιχων μηχανημάτων με πλωτά μέσα. Το επιμέρους αυτό έργο μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή μόνο του καθώς δεν σχετίζεται με τα προαναφερθέντα.
5. Εκκένωση με αντλήσεις του τμήματος της Διώρυγας μεταξύ των δύο αναχωμάτων.
6. Καθαρισμός του εκκενωθέντος τμήματος της Διώρυγας από προϊόντα καταπτώσεων, υπολείμματα λιθεπένδυσης πρανών διώρυγας, χαλαρά υλικά πυθμένα στην περιοχή θεμελίωσης του νέου τοίχου ποδός, υλοποίηση βαθέος σημείου για συντήρηση χαμηλής στάθμης με συνεχιζόμενες αντλήσεις.
7. Κατασκευή τοίχου ποδός από οπλισμένο σκυρόδεμα «εν ξηρώ».
8. Πλήρωση εκκενωθέντος τμήματος διώρυγας με άντληση υδάτων.
9. Καθαίρεση αναχωμάτων με θαλάσσια μέσα.

Οι ανωτέρω εργασίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας (κατά την παραγ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3013/2002 [Α’102]), και λαμβάνουν χώρα
στο πλαίσιο κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της διώρυγας του ΙΣΘΜΟΥ, από την πλευρά της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα από τη Χ.Θ.: 2+200 έως καιτη Χ.Θ.: 3+200 (θέση βιολογικού καθαρισμού) της ΠΕ Κορινθίας, για λόγους δημόσιας ασφάλειας.
 

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google Information
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςSupply hyperlink

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.